Во ера на климатски промени, кој природен ресурс треба да го зачуваме?

Во ера на климатски промени, кој природен ресурс треба да го зачуваме?

Одличен текст на еминентниот весник Huffpost кој дава преглед на проблемот со хидроцентралите во Националниот парк „Маврово“ и сагата на жителите на Жировница. Линк до целосниот текст Huffpost   ...