Претставничкиот дом на парламентот на Босна и Херцеговина усвои Декларација за заштита на реките и заклучок со кој се забрани изградба на мали хидроцентрали!

Претставничкиот дом на парламентот на Босна и Херцеговина усвои Декларација за заштита на реките и заклучок со кој се забрани изградба на мали хидроцентрали!

Претставничкиот дом на парламентот на Федерацијата на БиХ на 23 јуни усвои Декларацијата за заштита на реките и гласаше за заклучок за целосна забрана за изградба на мали хидроцентрали (МЕК) на целата територија на ФБиХ. Овој заклучок и дава на Владата на ФБиХ период...