Одличен текст на еминентниот весник Huffpost кој дава преглед на проблемот со хидроцентралите во Националниот парк „Маврово“ и сагата на жителите на Жировница.

Линк до целосниот текст Huffpost