Заклучок од меѓународната конференција

Заклучок од меѓународната конференција

Заклучок од меѓународната конференција „Хидроенергетските проекти и заштита на природата – предизвици и решенија: Македонија мора итно да определи заштитени зони за реките! На 25ти март во Скопје се одржа меѓународната конференција „Хидроенергетските проекти и заштита...